Het nieuwe rijden

In de afgelopen jaren is er veel veranderd onder de motorkap van auto’s. Denk aan brandstofinjecties, motormanagement systemen, verbeterd smeermiddel, brandstoffen en meer vermogen bij een lagere toerentallen. Al deze veranderingen vragen natuurlijk ook om een verandering van rijstijl. In de praktijk zien wij dat veel automobilisten nog rijden op de manier die ze 25 jaar geleden hebben geleerd. Deze rijstijl was bedoeld voor auto’s met een andere autotechniek, en niet voor de auto’s die we nu hebben. De nieuwe rijstijl maakt optimaal gebruik van de voordelen die de moderne motor te bieden heeft. De nieuwe rijstijl is dus een leuke en comfortabele rijstijl. Het nieuwe rijden is ook veilig en bespaart brandstof. Bij het nieuwe rijden gaat het niet om veel grote aanpassingen, maar om relatief kleine aanpassingen die veel opleveren. Het nieuwe rijden draagt ook bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Het wordt hierom ook ondersteunt door de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en Economische Zaken.

Rijstijl tips van “Het nieuwe rijden”

  • Schakel zo snel mogelijk bij 2.500 toeren dit geldt voor benzine motoren. Bij diesel motoren is dit maximaal 2.000 toeren.
  • Trap hierbij het gaspedaal vlot en doortastend in zodat je met het verkeer kan mee rijden.
  • Rijd zoveel mogelijk een gelijk matige snelheid en een laag toerental in een zo hoog mogelijke versnelling.
  • Kijk zo ver mogelijk vooruit en anticipeer op het overige verkeer.
  • Probeer niet te snel terug te schakelen laat de auto zolang mogelijk zonder de koppeling in te drukken uitrollen.
  • Zet de motor af bij kortere stops. Zoals bij een openstaande brug, bij een overweg, in de file, wanneer je iemand even snel ophaal enzovoort, wanneer je de auto start doe dit dan zonder gas te geven.
  • Controleer maandelijks de bandenspanning. Dit kan je 1 tot 2 volle tanks per jaar schelen.
  • Wanneer het mogelijk is maak dan gebruik  van apparatuur zoals een toerenteller, cruise-control en boordcomputer.