Visie & missie

Onzie visie

5-Skills is een rijschool voor iedereen, waar kandidaten de kans krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen zodat ze zelfstandig kunnen rijden, met als doel de praktijkexamen met een positief resultaat te voltooien. Om dat te bereiken zoeken we aansluiting bij de individuele talenten van een kandidaat. Onze visie is ook de leidraad bij het opstellen van gedragsregels bij 5-Skills. Kandidaten bepalen zelf hun tempo en planning. Dat past bij “zelfsturing” en “samenwerken”. De visie geeft dus helderheid aan ons zelf, maar ook aan de kandidaten, bij minderjarige de ouders, CBR en anderen die met ons en de kandidaat te maken hebben.

Onze missie

Wij willen vanuit expertise en klantgerichtheid kandidaten opleiden door een juiste balans te vinden tussen leuk en leerzaam, met als doel het leren rijden als plezierig te ervaren en te werken naar een zeer hoog slagingspercentage. Samen leren, samen rijden en samen succesvol zijn met een eigen rijbewijs. Daarnaast maken wij door de rijke leeromgeving en de verschillende manieren van leren ruimte voor de kandidaat. De kandidaat gaat dan leren om zelfstandig te sturen en rijden op eigen initiatief. De kandidaat is vrij om keuzes te maken in overleg met de instructeur. Dit bevordert de samenwerking en de vertrouwensrelatie.